ELS NOUS JARDINS A LES PEDRERES

Circuit Botànic i de la Biodiversitat

Descarregar Cartells Biodiversitat

Aquest projecte per a la reproducció i la conservació de la flora autòctona de Menorca va ser creat entre els anys 2000 i 2003 amb finalitat educativa i de divulgació.
Consisteix en una representació de la vegetació autòctona que s´estén al llarg del passeig per les pedreres antigues, aprofitant la diversitat d´espais existent per a un disseny diferenciat de cada pedrera.
En el marc d´aquest projecte es va crear un viver on es realitza una labor de producció pròpia de planta autòctona per al circuit botànic i altres projectes de jardineria a les pedreres.

Des de 2006, el circuit Botànic original es va ampliar en circuit de la Biodiversitat, un projecte format per cartells informatius instal·lats al llarg del recorregut de les pedreres i que es subdivideix en quatre subcircuits: botànic, zoològic, geològic i etnològic.

©2008 Líthica.es