Lithica

espai laberíntic


Potser per la mateixa essència dels espais de pedra excavada, on algunes llegendes situen el naixement del mite cretenc, o per la morfologia certament laberíntica de les pedreres d´extracció manual, la visita a les pedreres de s´Hostal endinsa el passejant en un autèntic laberint, que pot ser viscut com a passeig lúdic entre jardins o com a autèntic viatge iniciàtic el fil d´Ariadna del qual és el llenguatge de la pedra declinat de mil maneres: pedra tallada, rascada, foradada, dreta.... Aquesta naturalesa laberíntica de l´espai guia i impregna l´actuació de Líthica a s´Hostal, on les intervencions sobre el terreny (pedra i jardineria) són realitzades per integrar-se i potenciar aquesta particular essència i morfologia de les pedreres.


Projecte de El gran laberint

Quatre laberints de diferent essència conformen el projecte de Gran Laberint, parcialment desenvolupat i amb algun apartat que es manté com a projecte, gairebé utòpic, pendent de desenvolupar en un futur indeterminat.

  • Laberint dels Vergers. A les pedreres antigues, la xarxa d´espais enfonsats poblats per una conjunció de vegetació espontània i de jardins creats per Líthica, teixeix una trama laberíntica d´espais de natura mineral–vegetal. (En execució)
  • Laberint del Tòtem. Al peu del gegant de pedra, en el fons de l´espai cúbic creat per l´extracció mecànica, la rígida geometria dels camins emmarcats amb pedres apilades condueix al blanc centre del laberint. (Realitzada maqueta sobre el terreny)
  • Laberint del Minotaure. Un laberint subterrani de túnels, cambres i patis interiors connectarà els móns oposats i complementaris de s´Hostal: l´orgànica i fèrtil pedrera antiga amb la seca perpendicularitat de la pedrera moderna. (Projecte)
  • Laberint de les Terrasses. A la zona superior de les pedreres, un laberint de camins laterals condueix a les terrasses-mirador sobre les pedreres (en desenvolupament)
©2008 Líthica.es