S'Hostal quarries
High season schedule:
Open every day
from 09:30a.m. to 2:30p.m.

Hospital of Animals
from GOB

T. 619 834 597


PREMI PEDRA EN VIU 2018

Mostra escènica menorquina (música, teatre, dansa, circ, performance, etc.)

per a projectes gestats dins el marc de l’illa de Menorca.

Click here to download the calendar

©2008 Líthica.es