Lithica

el projecte de intervenció

Laberint dels Vergers

Descarregar Laberint des Vergers


Totes les intervencions de jardineria a les pedreres de s´Hostal s´integren en el projecte general d´intervenció denominat Laberint dels Vergers, que s´està desenvolupant de forma gradual des que va ser dissenyat el 1996. Inicialment es va intervenir amb neteges i podes selectives i amb la creació d´una xarxa de camins que posa en relleu la natura laberíntica de les pedreres. Des de l´any 2000 es treballa en diverses repoblacions i en la creació de jardins.


La intervenció en aquest paisatge es realitza com a una continuació de la tradició del trencador agricultor que sembrava els seus horts en el fons dels espais excavats, aprofitant les particulars condicions de petits barrancs. La labor de Líthica en aquest jardí es concreta en tres línies d´actuació bàsiques:

  • Manteniment de la comunitat vegetal existent a través d´una actuació lleugera, que reconeix l´equilibri entre les restes dels antics horts i la colonització espontània de la natura. S´intervé subtilment per facilitar el passeig, però es respecta i potencia la màgia silvestre de les pedreres i una certa sensació d´abandó.
  • Repoblacions. A la zona superior, per causa del seu precari estat i difícils condicions per a la regeneració, s´ha repoblat amb bosc mediterrani. A l´interior de les pedreres antigues s´ha realitzat un projecte de repoblació d´arbres fruiters i de recuperació de parres i emparrats i es crearà properament un hort amb espècies d´hortalisses amb llarga tradició de cultiu a Menorca.
  • Creació de jardins. Es realitza un treball d´intervenció més intensiva amb la creació de diversos jardins. En uns casos se segueix un esperit històric i cultural, com en el cas del jardí Medieval. En d´altres, com és el cas del circuit Botànic, la finalitat és de reproducció i divulgació de la flora autòctona de Menorca.
subir
©2008 Líthica.es