Lithica

Paisatge de pedra


En aquesta nova etapa de la pedrera, Líthica potencia amb especial intensitat la seva essència com a lloc de la pedra, així com les tècniques utilitzades en la seva creació. Per això, les intervencions que es realitzen i les tècniques utilitzades a la pedrera reprenen i reinterpreten i l´herència dels vells trencadors , treballant com en arquitectura rupestre, obrint l´espai a la pedra a través de l´extracció de matèria.


Intervencions d´arquitectura rupestre

  • Paret de seguretat a la rampa d´accés a la pedrera de l´Amfiteatre creada per mitjà del rebaixat del terra.
  • Ampliació de l´escenari de l´Amfiteatre i eliminació d´escalons dins de la pedrera amb el rebaixat del terra. La pedra extreta es va fer servir com a material de construcció pera crear la superfície superior de l´escenari.
  • Escala de connexió de l´interior d´una de les pedreres amb la zona superior a través de l´excavació del llit de l´escala i el tallat dels escalons a la pedra.

Altres intervencions amb tècniques de respecte al paisatge de pedra

  • Parets de seguretat construïdes simulant el dibuix gravat pel disc a les parets de les pedreres d´extracció mecànica.
  • Senyalització del recinte gravada en la pedra.
subir
©2008 Líthica.es