paisatge heretat de l´extracció


Els espais generats per l´extracció modifiquen el paisatge original d´una manera tan radical i permanent que no és estrany que al llarg del temps hagin estat descrits i valorats de formes totalment distintes.


Un enorme forat en el terreny, un paisatge excavat que s´enfonsa vertiginosament en la profunditat de la terra. Potser un espai residu, un lloc perillós i buit de sentit que mereixeria ser enterrat sota el runam i oblidat.


En canvi, però, una naturalesa artística es fa evident en l´interior de la pedrera, que es mostra als sentits com a exponent d´una arquitectura en negatiu, monumental escultura excavada en un paisatge on la pedra ha estat tallada amb saviesa i l´espai ha estat modelat. El respecte i l´admiració afloren a la vista d´aquesta traça grandiosa del treball de l´home repetit per generacions.


©2008 Líthica.es