racó del soci


Líthica està formada per 250 socis que participen en aquest projecte de despertar de les pedreres i de la pedra amb una aportació econòmica anual, amb el seu suport moral i/o professional i amb una labor de promoció entusiasta del valor de les pedreres.


La presa de decisions es realitza a través de l’assemblea de socis, que es reuneix un mínim d’una vegada a l’any per aprovar el balanç de l’exercici anterior i decidir les activitats a realitzar l’any següent. La junta directiva, formada per president, secretari, tresorer i vocals, és l’encarregada de dur Líthica endavant durant l’any.©2008 Líthica.es