Un espai esculpit a la roca… amagat al cor del paisatge de Menorca”