Dia del Laberint

Un dels dies especials per a Lithica a les Pedreres de s’Hostal és el Dia del Laberint, que cada any es celebra el primer dissabte de setembre, recordant la data d’inauguració dels Laberints l’any 2014. És un dia de festa, de portes obertes, d’activitats compartides… de descobrir i potenciar l’essència laberíntica de les pedreres.

 

El gran Laberint Mineral és també un gran símbol de nou camí per a unes pedreres que s’han convertit en una altra cosa. Els nous camins a Lithica són la recuperació d’espais sepultats, descobrir el paisatge esculpit, escoltar la lliçó de les pedres que mostren la marca del trencador… fent viure a tot el qui arriba la màgia dels seus jardins i la monumentalitat de les grans pedreres tallades per humils mans artesanes.