El Circuit Botànic i de la Biodiversitat

Aquest conjunt de jardins per a la conservació de la flora autòctona de Menorca, iniciat l’any 2000, destaca per la seva finalitat educativa i de divulgació. Consisteix en una representació de diverses espècies de vegetació autòctona al llarg del passeig per les pedreres antigues, i aprofitant la diversitat d’espais es crea un disseny diferenciat per a cada pedrera.

 

Des de 2006, el recorregut original s’amplià amb el Circuit de la Biodiversitat, amb cartells informatius sobre continguts de botànica, zoològica, geològica i etnològica.

Foto: Claire Charamond

Foto: Henar García Martínez

Foto: Enrique de Palma Parra

Foto: Lluïsa Seguí

Foto: Lluïsa Seguí

Foto: Francesca Pons Pons

Foto: Jose Bravo

Foto: Jose Bravo