Els ocells formen part important de la fauna que habita les pedreres de s’Hostal

S’hi troben diferents especies: unes hi acudeixen per alimentar-se; altres hi troben refugi per descansar i reproduir-se; i altres simplement travessen aquest territori en els seus desplaçaments. L’home ha creat un entorn idíl·lic per als ocells rupícoles, ja que els proveeix de parets amb abundants represes, cavitats i forats que aprofiten per ubicar-hi els seus nius i descansar sense perill.

HABITANTS DE LES PEDRERES

QR4 1

Xoric o Xúric

(Falco tinnunculus)

Es un ocell de presa ben dotat per capturar petits rosegadors, grans insectes i petits ocells dels quals s’alimenta. La seva població a Menorca està estimada en més de 200 parelles. No es troba amenaçat. A les pedreres de s’Hostal hi nidifiquen cada any entre 5 i 6 parelles.

QR4 2

Pardal

(Passer domesticus)

Segurament és l’ocell més abundant de Menorca. Viu lligat a l’activitat humana i freqüenta les ciutats i instal·lacions agrícola-ramaderes. El mascle és de colors més foscos que la femella No és massa exigent amb l’alimentació, però sobretot és granívor. A Menorca és sedentari.

QR 4 3

Colom

(columba livia)

Ocell molt lligat als penya-segats i coves, troba un hàbitat alternatiu a les pedreres de marès on nidifica. S’alimenta de llavors que va a cercar a diversos km dels nius. A les pedreres de s’Hostal abunden els exemplars domèstics que s’han assilvestrat i mesclat amb la població autòctona.

QR 4 3

Òliba

(Tyto alba)

Es un rapinyaire nocturn. S’alimenta de petits ocells i rosegadors. Durant el dia es troba oculta dins de petites covetes on també nidifica. A Menorca se’l pot veure tot l’any i la població supera les 100 parelles. A les pedreres de s’Hostal hi nidifiquen 2 parelles.

PEL CAMP OBERT I MATOLLS

QR4 2-1

Tord Negre

(Turdus merula)

Ocell abundant que es pot veure tot l’any. S’alimenta de petits insectes i fruits. El mascle és negre amb el bec groC i la femella és de colors més apagats.

QR4 2-2

Busqueret Cap Negre

(Sylvia melanocephala)

Petit ocell insectívor present tot l’any. El mascle és de colors més foscos que la femella. Nidifica a petits arbusts. És bastant abundant.

QR4 2-3

Ropit

(Erithacus rubecula)

Només és present a Menorca durant l’hivern. Durant l’estiu emigra cap a zones més nòrdiques, on, nidifica. S’alimenta de petits invertebrats. És un ocell abundant.

QR4 -2-4

Puput

(Upupa epops)

Sembla un ocell exòtic en el qual destaca el seu plomall sobre el cap. S’alimenta d’invertebrats que caça amb el seu llarg bec. Fa el niu dins de forats, aprofitant les parets seques, edificacions o arbres. Es pot veure tot l’any.

QR4 2-5

Tórtera Turca

(Streptopelia deacoto)

Ha colonitzat Menorca fa pocs anys i la seva població està augmentant de forma espectacular. S’alimenta de llavors i fruits. Nidifica sobre els arbres. És una espècie molt lligada a l’activitat humana. Està present tot l’any.

ELS REIS DEL CEL

QR4 3-1

Milà

(Milvus milvus)

Se’l pot distingir per la seva cua en forma de lletra M invertida. És un bon planador i s’alimenta de carronyes i animals ferits o malalts. A Menorca es troba molt amenaçat, amb poc més de 10 parelles, quan fa poques dècades n’hi havia més de 100.

QR4 3-2

Miloca o Arpellot

(Neophron percnopterus)

Es tracta d’un petit voltor que s’alimenta de carronya i, en casos d’emergència, d’excrements. La seva cua és romboidal. Menorca és l’únic lloc d’Europa on és present tot l’any. La població insular és d’unes 45 parelles i es troba amenaçada.

QR4 3-3

Soter o Espolça Mates

(Hieraetus pennatus)

És una petita àguila que s’alimenta de petits mamífers i ocells. Presenta dues formes de coloració. A Menorca està present tot l’any i la població ha augmentat els últims anys. Actualment hi nidifiquen entre 50 – 70 parelles. A nivell estatal es troba amenaçada. 

QR4 3-4

Falcó

(Falco peregrinus)

Sens dubte és l’ocell de presa més ràpid. S’alimenta d’altres ocells que captura al vol amb un espectacular picat. Nidifica als penya-segats, però es mou cap a l‘interior de l’illa per caçar, fins i tot, sobre les ciutats. Està amenaçat i a Menorca s’hi estima una població de 30-40 parelles.

Textos: Rafel Triay

Il·lustracions: Alba Bosch

El xòric és un ocell rapinyaire

De costums rupícoles pel que fa al seu descans i nidificació. Aquesta au està molt unida a les pedreres de marès de Menorca, ja que els forats i petites terrasses, resultat de l’activitat extractiva, constitueixen un lloc perfecte per a la instal·lació dels seus nius. Com a ocell rapinyaire, el xòric serveix com a element bioindicador. Així, l’anàlisi i evolució de les seves poblacions permeten conèixer la salut dels ecosistemes, ja que els rapinyaires estan situats en els esglaons més elevats de les cadenes tròfiques o alimentaries. Per aquesta raó, l’any 2003 és va iniciar un estudi que ens pogués proporcionar informació sobre la població nidificant a les pedreres de s’Hostal, amb els següents objectius: conèixer l’evolució de la població, els resultat de la reproducció, els moviments migratoris i dispersius, la mortalitat juvenil i adulta, la fidelitat als territoris de cria, etc. A les pedreres de S’Hostal es troba un nucli reproductor de 5-6 parelles que són seguides cada any.

L’estudi és realitzat per l’IME (lnstitut Menorquí d’Estudis) i Lithica a través d’un conveni de col·laboració.

Actuaciones principals

1.- Seguiment de la població nidificant
Durant la primavera es controlen les zones de nidificació per determinar el número de parelles. Al mateix temps, s’intenta identificar els components de la parella per saber si són els mateixos de l’any anterior o hi ha hagut algun canvi. També es realitza un seguiment de l’evolució de la incubació i del creixement deis polls per determinar la seva edat i conèixer els fracassos reproductius i les baixes de polls.

2.- Anellament del joves
Per poder conèixer els moviments del polls quan abandonen el niu, determinar la seva esperaniça de vida i la seva capacitat reproductora, és indispensable el seu marcat. S’utilitzen dues anelles que es col·loquen a les potes. Una d’aquestes anelles és metàl·lica, un document d’identitat que només es pot llegir si es captura l’ocell o es troba mort. El seu avantatge, però, consisteix en què si l’ocell es desplaça fora de Menorca i és capturat o agafat mort ens podrà arribar igualment la informació. L’altra anella és de colors amb codis alfanumèrics. Aquesta ens permet un control local, ja que es pot distingir i llegir amb l’ajut d’un telescopi o d’uns prismàtics. Per marcar els joves s’accedeix als nius en una època en què no hi ha perill d’abandonament per part dels pares i abans que els polls siguin prou grossos per saltar prematurament del niu.

3.- Anellament dels adults reproductors
L’anellament és indispensable per conèixer la dinàmica de les parelles. Els adults són capturats mitjançant unes trampes que no els causen danys i són anellats de la mateixa manera que els polls.

Primers resultats

Els principals resultats es reflecteixen en els següents gràfics i han estat obtinguts entre els anys 2003 i 2006:

  • Evolució de la població i èxit reproductiu.
  • Anellament d’adults: S’han capturat i marcat 4 adults reproductors, que l’any següent han tornat a reproduir-se al mateix lloc.
  • Mortalitat: S’ha trobat 4 exemplars anellats morts:
    • Dos, ofegats (també es poden haver enverinat).
    • Un, Atropellat per un vehicle.
    • Un, Mort de malaltia.

Com pots col·laborar?

Si durant la teva visita a les canteres observes algun exemplar anellat, és de gran utilitat informar a la recepció. Es necessari conèixer el color de l’anella i la pota en que està col·locada. També és útil conèixer el codi, però no és indispensable. Les observacions d’anelles tora de les pròpies pedreres són igualment útils i també es poden comunicar a la recepció.

Autor: Rafel Triay

Col·labora en el Circuit Divulgatiu Digital: