▸ 12 Jardí Medieval

Hort tancat, jardí secret, el jardí medieval, nostàlgic del paradís perdut, està construït a la mesura de l’home i per ser el punt de trobada amb un ordre superior representat pel pla geomètric sobre el qual està realitzat.
Així, al voltant de la font emmarcada amb roses que simbolitzen la vida i l’ànima s’estén el jardí de plantes medicinals tot simbolitzant la ment a través de la comprensió de la natura, l’hort que ens aporta l’aliment, ens parla del cos i, finalment, els sentits, el so l’aigua, les olors de les herbes i de les flors, i el tacte representen tota la vida que ens volta.

1. Entrada 

2. Mirador

3. Cercle de pedra

Roses

Rosa gallica

Alba maxima

Rosa canina

Hort

A. Emparrats

B. Aromàtiques

C. Hort

Medicinals

F. Cor. Sistemes nerviós i circulatori

G. Pell

H. Sistema Digestiu

I. Fetge i ronyons

Fonts (aigua no potable)

D. Font central

E. Font de la roca

Col·labora en el Circuit Divulgatiu Digital: