▸ 8 Laberint dels Vergers

Com a continuació de la tradició dels trencadors de reutilitzar les pedreres abandonades com a hortals, Lithica ha desenvolupat aquest Circuit Botànic amb finalitat educativa i divulgativa i ha desplegat un espai per a la conservació i la reproducció de la flora menorquina.

La geomorfologia de la zona forma un laberint en el qual es creen espais tancats que permeten el disseny diferenciat de cada pedrera.

Com que les pedreres són petits barrancs, s’hi donen unes condicions que han afavorit la regeneració d’una comunitat d’espècies de la garriga balear.

Sobre aquest paisatge en procés de regeneració es desenvolupa aquest Circuit Botànic, al qual s’han aportat espècies noves per aconseguir una representació de la flora menorquina tan completa com sigui possible.

Un gran jardí en un laberint de roca tallada nascut de la interacció de l’home, la natura i el pas del temps. Per les seves condicions, comprables a les dels petits barrancs arrecerats del vent, les pedreres van ser aprofitades com a horts que, en abandonar-se, es van poblar també amb la flora i fauna silvestres pròpies de Menorca. Amb el projecte Laberint dels Vergers, Lithica intervé en aquest espai harmonitzant els nous jardins i les noves repoblacions amb les restes dels antics horts i la vegetació silvestre.

0. Pedrera dels tarongers.

1. Pedrera de l’Ullastre. Àrea de presentació del Circuit Botànic.

2. Pedrera dels Ametllers. Ametllers i prat mediterrani de primavera.

3. Pedrera de les Oliveres. Oliveres cultivades i plantes aromàtiques. Rocalla amb plantes adaptades als ambients marins, comunitats de mates baixes i espinoses de les roques i penya-segats del litoral, amb socarrells i comunitats de dunes i platges amb tamarells, camamil·la i romaní.

4. Pedrera Comunitat Oleo-ceratonia. Bosc mediterrani, perennifoli i escleròfil amb formacions arbustives baixes d’ullastre i garrovers i altres espècies de sota-bosc.

5. Pedrera del Bosquet. Arbustos, mates denses, i plantes enfiladisses formant un bosquet dens i ombrívol de mates, murtres i boix.

6. Pedrera de l’Espinal. Espècies mediterrànies d’especial interès i plantes endèmiques de Menorca.

7. Pedrera dels Llimoners. Hort mediterrani. 

8. Pedrera Estany. Plantes de zones humides d’aigua dolça i plantes de ribera.

9. Pedrera Viver (accés restringit). Producció de plantes autòctones.

10. Pedrera dels Magraners. Hort de magraners.

11. Pedrera del Jardí Medieval.

12. Pedrera Ombrívola.

13. Pedrera de Na Tombada.

Col·labora en el Circuit Divulgatiu Digital: