▸ 15 Laberint Vegetal

PEDRERES DE S’HOSTAL, ESPAI LABERÍNTIC

Anys d’extracció de pedra per construir les cases de Menorca han creat un univers laberíntic tallat dins la roca.

ELS LABERINTS DE S’HOSTAL

 

El projecte de Líthica, al voltant de la idea dedàlica; la pedrera, un recorregut laberíntic on perdre’ns i retrobar-nos entre parets i jardins.

Els Laberints de Lithica s’inauguren pel XX aniversari de Lithica. Els seus traçats parlen del camí arquetípic mitològic i simbòlic que tots fem per seguir l’experiència vital. A Lithica ens acompanya la pedra tallada, gravada, excavada, erosionada per endinsar-nos al cor de l’illa.

Laberint vegetal

Al cor dels jardins, és un laberint circular, univiari, habitat per plantes mediterrànies que desperten els seus aromes al nostre pas. Un camí que ens convida a la concentració i introspecció.

Laberint Mineral

Al peu del Tòtem, el gegant de pedra, en el fons de l´espai cúbic creat per l´extracció mecànica. El gran Laberint és multiviari i lúdic, i el seu disseny recorda l’esquema cretenc del mite de Teseu i el Minotaure.

S’ha creat amb tres mil pedres en rígida geometria apilada en sec. Amb el Laberint Lithica aconsegueix, metafòricament, retornar retornar les pedres que ens ha donat durant la seva història per construir les nostres cases, i una forma de de crear nous caminis per les pedreres, ara que ja no s’hi extreu pedra.

EL LABERINT VEGETAL

Al cor de les pedreres antigues, al fons de la pedrera de les Proes es traçà i plantà un laberint de disseny circular clàssic, habitat per plantes aromàtiques, espècies vegetals autòctones i endèmiques escollides entre aquelles que a la seva maduresa arriben a una alçada mínima d’uns 50 cm.

Un camí de concentració i instrospecció 

Les diferents espècies es disposen tenint en compte el color, l’olor i la textura del fullatge per crear contrastos com a recurs didàctic. Aquests aspectes contribueixen a la seva identificació i record, aportant un sentit lúdic i estètic al recorregut que completa el valor de donar a conèixer la flora autòctona de Menorca.

El caminant farà i desfarà el camí fet de cantons de marès, flanquejat per set tanques vegetals de 35 cm d’amplada, creades per la composició de 18 espècies vegetals autòctones, entre les que es troben plantes endèmiques. Els eixos nord-sud, est-oest estan marcats per arbres escollits pel seu llenguatge simbòlic, que dialoguen amb l’Espinàs del centre de la creu.

Aspectes generals:

  • Disseny univiari circular
  • 15m diàmetre
  • Superfície 177 m2
  • 140m lineals
  • 7 trams de paviment de marès de 60cm amplada
  • 7 tanques vegetals de 35cm d’amplada
  • 18 espècies vegetals autòctones

Col·labora en el Circuit Divulgatiu Digital: