IMPORTANT / IMPORTANTE

 

Per raons organitzatives d’entrada, circulació i seguretat de Lithica, amb motiu de la celebració de la Mostra Escènica Menorquina PEDRA EN VIU a les pedreres de s’Hostal, els dies 13, 14 i 15 d’agost, els horaris habituals de visita de tarda es veuen modificats:

  • Dv. 13/08/2021  i  Ds. 14/08/2021 · Des de les 18.00h, només accés amb ticket d’espectacle del mateix dia o per adquirir-ne
  • Dg. 15/08/2021 · Obertura de tarda a les 18.00h, amb accés només amb ticket d’espectacle del mateix dia o per adquirir-ne

 

Por razones organizativas de entrada, circulación y seguridad de Lithica, con motivo de la celebración de la Muestra Escénica Menorquina PEDRA EN VIU en las canteras de s’Hostal, los días 13, 14 y 15 de agosto, los horarios habituales de visita de tarde se ven modificados:

  • Vi. 13/08/2021  y  Sá. 14/08/2021 · Desde las 18.00h, sólo acceso con ticket de espectáculo del mismo día o para adquirirlo
  •  Do. 15/08/2021 · Apertura de tarde a las 18.00h, acceso sólo con ticket de espectáculo del mismo día o para adquirirlo

 


 

Due to organization reasons regarding entry, traffic and safety at Lithica premises, our usual evening visiting hours change on 13th , 14th and 15th August as follows:

  • Fri. 13th/08/2021  and  Sat. 14th / 08/2021· From 18.00h, premises to be accessed with show ticket or in order to purchase same
  • Sun. 15th/ 08/2021 · Evening opening at 18.00h. Access only with ticket for the day’s shows or to purchase same

 

GRÀCIES / GRACIAS / THANK YOU

agost 13 @ 18:00 — agost 15 @ 22:00
18:00 — 22:00 (52h)