IMPORTANT / IMPORTANTE

 

Per raons organitzatives d’entrada, circulació i seguretat de Lithica, amb motiu de la celebració de l’espectacle de circ ORATGE, els dies 24 i 25 de juliol, els horaris habituals de visita de tarda es veuen modificats:

 

  • Ds. 24/07/2021 · Des de les 19.30h, només accés amb el ticket de l’espectacle del mateix dia o per adquirir-la
  • Dg. 25/07/2021 · Obertura de tarda a les 19.30h, amb accés només amb el ticket de l’espectacle del dia o per adquirir-la

 


Por razones organizativas de entrada, circulación y seguridad de Lithica, con motivo de la celebración del espectáculo de circo ORATGE, los días 24 y 25 de julio, los horarios habituales de visita de tarde se ven modificados:

 

  • Sá. 24/07/2021 · Des de las 19.30h, sólo acceso con ticket del espectáculo del mismo día o para adquirirlo
  • Do. 25/07/2021 · Apertura de tarde a las 19.30h, con acceso sólo con el ticket del espectáculo del día o para adquirirlo

 


Due to organization reasons regarding entry, traffic and safety at Lithica premises, our usual evening visiting hours change on 24th and 25th July as follows:

 

  • Sat. 24th/07/2021 · From 19.30h, premises to be accessed with show ticket or in order to purchase same
  • Sun. 25th/ 07/2021 · Evening opening at 19.30h. Access only with the ticket for the day’s show or to purchase it

 

 

GRÀCIES / GRACIAS / THANK YOU

juliol 24 @ 09:30 — juliol 25 @ 21:30
09:30 — 21:30 (36h)