NOTA INFORMATIVA

Per raons organitzatives en relació a la celebració d’un esdeveniment privat, l’horari de visita de les pedreres de s’Hostal el dimecres 20 d’octubre de 2021l serà de només matí, de 09.30h a 14.30h.

Reprendrem el nostre horari habitual dijous matí.

Gràcies!

 


NOTA INFORMATIVA

Por razones organizativas en relación a la celebración de un evento privado, el horario de visita de las canteras de s’Hostal el miércoles 20 de octubre de 2021 será de sólo mañana, de 09.30h a 14.30h.

Retomaremos nuestro horario habitual en la mañana del jueves.

Gracias!

 


IMPORTANT NOTICE TO VISITORS

Due to organisation reasons in relation to a privat event to take place at the quarries, the hours for visits on Wednesday 20th October 2021 will be: from 09.30h to 14.30h.

We will be going back to our usual timetable on Thursday morning.

Thank you!

octubre 20 @ 09:30
09:30 — 09:30 (24h)