Divulgació de la cultura de la pedra

Un dels objectius de Líthica des dels inicis és la difusió i projecció exterior de les pedreres de marès de Menorca, per potenciar el coneixement de la cultura de la pedra entre la societat menorquina, però també connectant les pedreres amb altres zones d’Europa i del món, a través del concepte de paisatges de pedra i paisatge cultural. Publicacions diverses, quaderns didàctics, exposicions, assistència a congressos… són part de la nostra tasca.

Llibre Pedreres de Marès, Líthica, 1995

Exposició del laberint al Roser, 2014

Encuentros internacionales. Feria de la piedra de Verona, 2000-2010 Catálogo del Simposio, Arquitectura de canteras

Exposició a Verona en el marc de Trobades Internacionals de la Pedra, 2010

Quadern didàctic. Primària. Les Pedres Xerren. Oficis de Trencador i Paredador. Edició Líthica

Quadern didàctic. Primària. Les Pedres Xerren. Pedrera esquema didàctica. Edició Líthica

Quadern didàctic. Secundària. La història d’una paisatge amagar. Pedreres de Marès. Portada. Edició Líthica

Quadern didàctic. Secundària. La història d’una paisatge amagar. Pedreres de Marès. Pàgina pedrera manual i mecànica. Edició Líthica

Premi Hispania Nostra. Bones pràctiques intervenció en el paisatge, 2107

Placa Hispania Nostra