▸ 10. El Mirador de l’Arxiduc

PEDRERES DE S’HOSTAL AL SEGLE XIX:

GRAVAT DEL DIE BALEAREM, ARXIDUC LLUÍS SALVADOR D’ÀUSTRIA

L’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria, tercer fill del gran duc Leopold II de Toscana i de Maria Antònia de Borbó, va néixer al Palau Pitti (Florència) el 5 d’agost de 1847. Abans de complir els 12 anys va haver d’abandonar casa seva. Començava així l’aventura de la seva vida que el duria a molts racons diferents del món, els quals va voler explorar sempre amb afany enciclopedista i amb la intensitat característica dels grans romàntics.

 

Arriba a les Balears el 1867, quan just tenia vint anys. Enamorat de Mallorca per l’encant de la seva costa nord, hi va viure pràcticament la resta de la seva vida.  Va retratar fidelment les Balears a la seva obra magna Die Balearen in Wort und Bild Geschildert, estructurada en nou volums, sis dedicats a Mallorca, dos a Menorca i un a les Pitiüses. Escrita en alemany, cada volum està dividits en dues parts: la primera fa una descripció de caràcter general, i la segona, més específica, analitza els nuclis urbans i les zones rurals. De caràcter enciclopèdic, tracta amb gran detall els aspectes geogràfics, demogràfics, econòmics, socials i culturals de cada illa, i també la situació administrativa i política.

 

L’interès pel treball a les pedreres de marès de Menorca el va plasmar en els gravats que va fer sobre molins i trencadors a les pedreres, com aquest gravat de s’Hostal.

 

Tota la informació està il·lustrada amb gravats elaborats a partir d’apunts del mateix arxiduc, o de fotografies, amb la finalitat de reproduir fidelment la realitat de les Balears de finals del segle XIX.

 

Més informació 

Col·labora en el Circuit Divulgatiu Digital: