Espai esculpit/Land art

Land art: L’art en el paisatge/amb el paisatge. L’home actua sobre el paisatge modificant-lo permanentment o efímera, amb una intencionalitat de resultat artístic o per l’experiència de l’acció en si.

 

El trencador de marès és el primer actor sobre aquest paisatge i des de Lithica es veu i es presenta la pedrera com una gran obra d’art espontani. Hi manca la intencionalitat o la conciència artística plena inicial, però el resultat esdevè artístic a la nostra mirada i experiència.

 

La pedrera és un espai esculpit, tallat en el paisage. Una obra d’arquitectura i d’escultura rupestre.

 

Accions de Lithica, o de la mà de Lithica, com “Cosir la terra” o “Crear un laberint” (de pedra, de llum, de sauló, de plantes, de…) o erigir unes pedres per crear un nou espai o moltes altres… són formes de land art, de land art en el land art…

 

En realitat, tot el projecte de Lithica és una obra land art… en un espai que ja és un gran land art.