Espai esculpit/Land art

Land art: L’art en el paisatge/amb el paisatge. L’home actua sobre el paisatge modificant-lo permanentment o efímera, amb una intenció artística o a la recerca de l’experiència de l’acció en si.

 

A les pedreres de marès el trencador és el primer actor sobre aquest paisatge, i des de Líthica es percep i es presenta la pedrera com una gran obra d’art espontani. Hi manca la voluntat artística inicial de l’artesà, però el resultat esdevé artístic a través de la nostra mirada i experiència.

 

La pedrera és un espai esculpit, tallat en el paisatge. Una obra d’arquitectura i d’escultura rupestre.

 

En realitat, tot el projecte de Líthica és una obra land art… en un espai on paisatge i obra s’uneixen en un Art de la Terra.