Jardins

Les Pedreres de s’Hostal són un gran jardí resultat de la interacció de l’home i la natura. Un conjunt nascut de la creació d’un espai enfonsat per l’extracció de pedra, de l’ús posterior per al cultiu d’horts i d’un llarg període d’abandó durant el qual la natura va recolonitzar el lloc.

 

El paisatge vegetal de les pedreres antigues no és uniforme, sinó un joc de contrastos i oposicions. La zona superior, exposada a una dura climatologia, s’hereta com un àmbit marcat per la pobresa vegetal. Amb el temps i l’atenció de Líthica es va poblant per la vegetació espontània i per les accions de reforestació. Mentrestant, l’interior de les pedreres es comporta com petits barrancs, ideals pel cultiu. La seva riquesa i frondositat vegetal, així com el joc de camins i pedreres connectades, inspiren el projecte Laberint dels Vergers de Líthica, que acull la creació del Jardí Medieval, el Laberint Vegetal i el Circuit Botànic.