Laberint dels Vergers

A les pedreres antigues, la xarxa d’espais enfonsats poblats per diferents tipus de vegetació i la qualitat de la pedra exposada al temps, ha teixit una trama laberíntica. La seva essència és la trobada del mineral i el vegetal, la pedra i el verd. Es tracta del projecte de jardins de Líthica, el Laberint dels Vergers, que inclou el Jardí Medieval, el Laberint Vegetal i el Circuit Botànic.

 

Finalitzada l’activitat extractiva, els mateixos trencadors seran els artífexs de la recuperació paisatgística dels espais excavats. El fons de la pedrera, omplert amb terra vegetal, converteix en horts d’hortalisses i fruiters les pedreres, com si fossin fèrtils barrancs. Un llarg període d’abandonament posterior propicia l’aparició de vegetació silvestre, facilitant la creació d’una comunitat vegetal de plantes cultivades i garriga balear.

 

Per altra banda la pedra exposada a cel descobert s’erosiona i colora de múltiples tonalitats donant lloc a un espectacle de textures i cromatismes.

 

Temps i natura interactuen en el paisatge de la pedrera. La successió d’agents com són vegetació, agressió, pas del temps i erosió es completa i tanca el cicle amb la tornada de la natura a un paisatge que mostra canvis constants.

Foto: Lara

Foto: Bernat Mascaró Picó

Foto: Javier Gutiérrez

Foto: Lluís Bertran

Foto: Gemma Pol

Imagen de una pared de marés y vegetación que la cubre

Foto: Pili Pardo

Foto: Lucas Cohen

Foto: Susanne de Goeij

Foto: Jaime García Pons