Lithica

LÍTHICA és una fundació privada sense ànim de lucre nascuda de la urgència d’evitar la desaparició sota el runam d’uns espais tan suggestius i espectaculars, creats per la mà de l’home, com són les pedreres de marès de Menorca. Des de 1994 Líthica desenvolupa la rehabilitació integral de les PEDRERES DE S’HOSTAL, convertides en espai lúdic i cultural, tot respectant-les com a pedreres, gran jardí i laberint; i divulgant i defensant el món de la cultura de la pedra de Menorca. Promou les pedreres en tant que herència del treball de l’home en el paisatge, exponents d’una arquitectura en negatiu excavats en la roca i espais recolonitzar per la natura