Nova fase de desescombre

Amb la temporada baixa retorna l’activitat de recuperació i conservació! Enguany, nova fase de desescombre de la pedrera dels Pins, una de les més grans de la zona antiga de les pedreres de s’Hostal!

Con la temporada baja vuelve la actividad de recuperación y conservación! Este año, nueva fase del desescombro de la cantera de los Pinos, una de las más grandes de la zona antigua de las canteras de s’Hostal!