ELS ALUMNES DE L’IES J.M.QUADRADO APRENEN A CONSTRUIR AMB MARÈS A LITHICA

Els alumnes del grup de FP bàsica ‘Construcció i manteniment d’edificis’ va dur a terme, el passat divendres 3 de maig, un taller de presentació sobre ‘Construcció amb pedra de marès’ a càrrec de Federica Mahieu.

Durant un matí van estar en contacte amb els cantons, fer brou, aprendre a fer juntes, com es comporta la pedra… tot un seguit de punts per decobrir la particularitat d’aquest material propi de Menorca que torna a tenir presència en l’activitat constructiva de l’illa.

Los alumnos del IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella de FP básica de ‘Construcción y mantenimiento de edificios’ realizaron, el viernes 3 de mayo, un taller de presentación sobre ‘Construcción con piedra de marés’ a cargo de Federica Mahieu.

Durante la mañana estuvieron en contacto con cantons, fer brou, aprendiendo cómo se hace una junta, cómo se comporta la piedra… toda una serie de puntos con los que descubrir las particularidades de este material propio de Menorca que vuelve a tener presencia en la actividad constructiva de la isla.