VII Concurs de fotografia 2022

La Fundació Líthica – Pedreres de s’Hostal convoca el VII CONCURS DE FOTOGRAFIA, en aquesta edició 2022 dedicat a la fauna de la pedrera amb l’objectiu de centrar la mirada fotogràfica en la idea de les pedreres de s’Hostal com a paisatges habitats, compartits també amb els animals de l’illa.

PREMIS I RECONEIXEMENTS

  • 500€ a la millor fotografia realitzada sobre el tema de la pedrera habitada per fauna.
  • 3 accèssits.
  • Exposició d’una selecció de les millors fotografies a la sala Espai d’Art Xec Coll, en Ciutadella (carrer des Seminari, 5), durant el mes de desembre 2022, amb obertura durant la primera setmana del mes i clausura el dia 30.
  • Edició d’una postal, amb la imatge guanyadora.

 

DATES I TERMINIS

  • Del 4 de setembre al 6 de novembre de 2022: PRESENTACIÓ d’obres al concurs.
  • El dia 15 de novembre: es farà públic el FALL DEL JURAT, es lliurarà el PREMI ECONÒMIC i es presentarà la POSTAL de la imatge guanyadora.

 

PRESENTACIÓ DE LES OBRES

Preferiblement en suport electrònic a l’email lithicaphoto@gmail.com o bé en un CD a Líthica – Pedreres de s’Hostal (camí Vell, km 1, Ciutadella).

 

QUOTA D’INSCRIPCIÓ I FORMA DE PAGAMENT

La participació en el certamen resta sotmesa al previ pagament d’una quota d’inscripció de 20€. La quota d’inscripció es pot fer efectiva, amb el pseudònim com a concepte:

* Transferència al compte de Colonya – Caixa de Pollença de la Fundació Lithica núm: ES59 2056 0014 171001654720

* A la taquilla de les pedreres de s’Hostal

 

JURAT

Estarà format per 5 membres, en representació de la Fundació Líthica – Pedreres de s’Hostal, del món de l’art i la fotografia i de l’ecologisme/naturalisme.

 

REGLAMENT

La participació en el concurs implica la plena acceptació de les següents normes:

1. Podran participar totes les persones majors de 18 anys, aficionades o professionals de la fotografia, que certifiquin haver abonat la quota d’inscripció.

2. Les imatges han d’estar obligatòriament realitzades a les pedreres de s’Hostal (Ciutadella de Menorca).

3. Temàtica seguint el lema del concurs.

4. Presentació d’obres fins al dia 6 de novembre.

5. Presentació d’una o dues fotografies per participant

6. Forma de presentació de les obres:

6.1. Sota pseudònim, acompanyat dels títols de les obres, i d’un telèfon i correu electrònic per què Lithica pugui contactar en cas necessari. Separadament, el nom i llinatges de l’autor.

6.2. En arxiu digital: suport informàtic (CD, pendrive…), format JPG o TIF a màxima qualitat, i amb un mínim de resolució de 300ppp.

7. No s’acceptaran fotomuntatges.

8. No es podran presentar fotografies presentades ni premiades en altres concursos.

9. Líthica podrà fer ús sense exclusivitat de les imatges presentades al concurs per a difusió del patrimoni i citant el nom de l’autor.

10. La impressió de les obres seleccionades per a exposició serà a càrrec i a compte de Lithica.

11. Finalitzada l’exposició, els formats físics podran ser recollits pels autors de les imatges durant els cinc dies posteriors a la finalització de l’exposició.

 

CONDICIONS D’ACCÉS A LES PEDRERES

El justificant de pagament de la quota d’inscripció al concurs serà vàlid per accedir al recinte el número de vegades que el participant desitgi fins al 6 de novembre, de 2022, data en què finalitza el període de presentació d’imatges.

 

INFO: Lithica – Pedreres de s’Hostal Camí Vell, km 1. Ciutadella de Menorca · www.lithica.es T. 971 481 578 · lithicaphoto@gmail.com

ORGANITZA: Fundació Lithica – Pedreres de s’Hostal COL·LABORA: Ajuntament de Ciutadella